เทรนด์ 3E ระเบิดศึกอีคอมเมิร์ซ 2018

By |2017-12-15T10:49:22+07:00December 15th, 2017|อีคอมเมิร์ซ|

E-Commerce | E-Logistics | E-Payment ผ่านไปแล้วสำหรับงาน Priceza E-Commerce Awards 2017 ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเทรนด์ของ อีคอมเมิร์ซ อีโลจิสติกส์ และ อีเพย์เมนท์ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2018  ไพรซ์ซ่า (Priceza.com) เองก็เปรียบเหมือนศูนย์กลางในการที่จะให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบกัน และช่วยส่งเสริมให้อีคอมเมิร์ซเป็นระบบนิเวศที่มีความสมดุล และเกิดความโปร่งใส เพื่อหวังให้อีคอมเมิร์ซสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้ในอนาคต อีคอมเมิร์ซ C2C โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่า ในปี 2017 คนไทยมีการซื้อของออนไลน์มากขึ้นในทุกมิติ เช่น ผ่าน Marketplace โซเชียลมีเดีย อย่าง [...]